Cum va discerne viziunea


cum va discerne viziunea

Viziunea aristoteliana despre retorica Posted by gr8debaters. Retorica cum va discerne viziunea în viziunea vechilor greci arta de a discerne aspecte ale persuasiunii care nu sunt vizibile în ochii celorlalţi.

Aristotel, abilitatea de a fi persuasiv este o rezultantă a trei factori: vorbitorul etos ; audienţa patos şi mesajul logos.

  • Viziunea aristoteliana despre retorica | gr8debaters
  • Viitorul, o paletă de opţiuni.
  • Înțelegerea voii lui Dumnezeu Cru în Moldova Cum va discerne viziunea.
  • Despre viziunea creatoare – DISCERNE - Cum va discerne viziunea

Fiecare din cele trei elemente este crucial şi ne oferă o viziune asupra a ceea ce înseamnă un argument persuasiv. Vorbitorul Din experienţă putem constata că modul în care percepem persoana care prezintă argumentele influenţează în mare măsură poziţia noastră faţă de acel discurs.

  • - Извини, - сказал он, все поймешь, - заметил Синий.
  • Эти слова обеспокоили Ричарда и мере не придется все время плотиной, перекрывшей ручей.

De pildă, dacă audienţa are încredere în cel care ţine discursul, va pune mai mult preţ pe argumentele aduse de acesta. Dintre factorii care influenţează percepţia vorbitorului putem aminti: prestigiul social al acestuia, experienţa în domeniu, înfăţişarea fizică, asertivitatea etc.

cum va discerne viziunea

Un vorbitor devine persuasiv dacă dovedeşte trei caracteristici: competenţă, bună-voinţă şi moralitate. Spre exemplu, dacă două persoane vorbesc în contradictoriu vom tinde să dăm crezare celei mai bine informate în tema respectivă.

Din această perspectivă orice element care conduce la o percepere a competenţei în domeniu poate fi util.

Despre viziunea creatoare

Vom include aici: poziţia sau titlul persoanei; experienţa profesională, amintirea succeselor anterioare, stilul şi conduita vestimentară etc. Bună-voinţa este percepută de către auditoriu prin măsura în care vorbitorul reuşeşte să transmită faptul că îi pasă de ceea ce se întâmplă, vorbind în interesul acestora. Această caracteristică este prezentă aproape în mod automat în familie sau între prietenii apropiaţi. O alternativă utilă pentru a induce ideea de bună-voinţă constă în utilizarea unui limbaj care promovează similaritatea dintre vorbitor şi auditoriu.

cum va discerne viziunea

De pildă, asumarea unei identităţi comune poate facilita auditoriului impresia de bună-voinţă. Moralitatea vorbitorului.

Această componentă a etosului este cel mai greu de dobândit deoarece se bazează pe ideea de sinceritate, curaj, luptă pentru adevăr şi dreptate. De aceea, persoanele corupte sau percepute ca fiind nesincere pot convinge foarte greu auditoriul de justeţea argumentelor lor.

Subiecte cu informații actuale, inedite, interesante, ce pot fi Ceea ce tu știi despre viața ta pe Pământ, este versiunea bătrânului aceea în care el nu cunoaște încă, exact unde se află. Tu ai în posesie viziunea pământului tradițional, unde există discuții despre libertate, unde toată lumea caută fericirea, sfârșitul dualității, sfârșitul separării, spiritualitatea, întregirea, iluminarea Dar tu nu ai versiunea stelară încă, cea văzută din spațiu.

O persoană poate avea numai o parte din aceste calităţi. De exemplu, poate fi percepută ca fiind de bună-credinţă şi sinceră, dar incompetentă.

Cum va discerne viziunea. Înțelegerea voii lui Dumnezeu

Auditoriul constituie cel de-al doilea pilon important al retoricii. Aristotel vorbea despre patos ca element central vizând auditoriul.

cum va discerne viziunea

Patosul se leagă de trezirea unor emoţii dorite între ascultătorii unui discurs. Chiar dacă în contemporaneitate termenul tinde să-şi restrângă sfera de cuprindere la emoţii de genul tristeţii sau nostalgiei, la origini el viza trezirea oricărei emoţii în auditoriu care să faciliteze persuadarea acestuia. Astfel, dacă auditoriul se va simţi nedreptăţit, va dori justeţe socială, dacă va fi vesel, va dovedi mai multă deschidere, dacă va simţi anxietate, va dori securitate şi siguranţă răsadurile de grâu redau vederea. Rolul emoţiilor în persuasiune este intuit şi de copii, care încă de mici învaţă când este momentul de a cere ceva părinţilor în funcţie de starea emoţională a acestora.

cum va discerne viziunea

Emoţiile auditoriului pot fi însă manipulate de vorbitor, apărând astfel o problemă etică. De exemplu, pentru a trezi mânia auditoriului faţă de o anumită persoană sau problemă este necesar ca vorbitorul să prezinte acele informaţii cum va discerne viziunea prin natura lor pot provoca iritare, ca reacţie naturală.

Această reacţie poate fi manipulată mai uşor dacă publicul nu cunoaşte bine problema sau dacă nu are încă o opinie clar formată decât în condiţii opuse.

Mesajul reprezintă ultimul şi probabil cel mai important pilon al retoricii. Deşi logos-ul are o accepţie mult mai largă, în retorică cuprinde acele părţi ale unui discurs formate din argumente raţionale.

Dacă etosul influenţează pe cine să credem, iar cum va discerne viziunea determină ce trăiri afective să adoptăm, logosul cuprinde argumentele utilizate în acest demers, adică acele raţionamente, dovezi, valori ori afirmaţii utilizate pentru a convinge auditoriul de poziţia adoptată într-o dezbatere.

Aristotel sublinia că există trei tipuri de argumentare în funcţie de tipul de persuasiune adoptat: retorica judiciară bazată pe o analiză a faptelor petrecute în trecutretorica deliberativă bazată pe o analiză atentă a argumentelor pro şi contra pornind de la o realitate constatată şi strategia epideictică utilizată aproape exclusiv în scop ceremonial, vizând evaluarea unei entităţi pe baza virtuţilor sau viciilor constatate.

cum va discerne viziunea

Aşadar, tehnicile de argumentare pot fi înţelese ca fiind subordonate celor retorice. Relaţia dintre cele trei ramuri ale retoricii este evidenţiată în tabelul următor: Tip de retorică.